Elállási nyilatkozat

ELÁLLÁSI/FELMONDÁSI NYILATKOZATMINTA (45/2014 (II.26.) KORM. RENDELET)

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Treasure Budapest Kft.

1056 Budapest, Aulich u. 5.

info@treasurebudapest.com

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

.......................................................................................................

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:.......................................rendelés száma:..............

A fogyasztó(k) neve:..................................................................................

A fogyasztó(k) címe:.................................................................................

..................................................................................................................

A vételárat az alábbi bankszámlaszámra kérem vissza utalni (amennyiben bankiátutalással kéri vissza)...............................................................................................................

Tájékoztatunk, hogy a hibásan megadott, de érvényes bankszámlaszám esetén újra utalásra nincs lehetőségünk!

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt ............................              aláírás:...................................................................................

 

LETÖLTÖM AZ ELÁLLÁSI NYILATKOZATOT